Přednášky

Prezentace k přednáškám POGR1 (zimní semestr):

1. Úvod PDF (aktualizováno 24.9.2020)
2. Hardware pro počítačovou grafiku

PDF (aktualizováno 10.10.2021)

3. Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev PDF (aktualizováno 11.10.2013)
4. Rastrové algoritmy PDF (opraveno 24.10.2011)
5. Výpočetní geometrie PDF (opraveno 9.11.2012)
6. Transformace obrazu PDF ZIP(+ videa a warping demo) (opraveno 16.11.2012)
7. Ukládání a komprese obrazu PDF ZIP(+ demo vektorové kvantizace) (aktualizováno 5.4.2021)
8. Grafická uživatelská rozhraní PDF (aktualizováno 6.12.2016)
9. Tvorba vědeckých dokumentů PDF (aktualizováno a rozšířeno 17.2.2017)
10. Technologie digitální fotografie PDF není k dispozici online, musíte přijít na přednášku :-)
11. Multimediální technologie (prezentace studentů)

Prezantace k přednáškám POGR2 (letní semestr):

1. Úvod PDF (aktualizováno 4.3.2019)
2. Teorie Signálu
2a. Matematické pozadí
PDF (zcela přepracováno 28.1.2015, opraveno 19.2.)
PDF (28.1.2015)
3. Úvod do 3D PDF (doplněno 22.2.2012)
4. Křivky a plochy PDF (doplněno 5.3.2015)
5. Modelování pevných těles PDF (rozšířeno 12.3.2015)
6. Procedurální modelování PDF (aktualizováno 19.3.2015)
7. Geometrické transformace pomocí matic PDF (aktualizováno 2.4.2010)
8. Promítání PDF (aktualizováno 7.4.2020)
9. Řešení viditelnosti PDF (aktualizováno 7.4.2020)
10. Osvětlování a stínování PDF (aktualizováno a rozšířeno 7.4.2020)
11. Mapování textur PDF (aktualizováno 7.4.2020)
12. Raytracing PDF (aktualizováno 7.5.2015, drobně reorganizováno 11.5.2015)
13. Blender session

Blender 2.79b 64bit for Windows (ZIP)
Blender 2.79b 64bit for Linux (TAR.BZ2) Blender 2.82a 64bit for Windows (ZIP)
Blender 2.82a 64bit for Linux (TAR.XZ)
PDF shrnutí klávesových zkratek a funkcí (aktualizováno 13.5.2016)
testovací příklady (aktualizováno 13.5.2016)