Přednášky

Prezentace k přednáškám PGR1 (zimní semestr):

1. Úvod PDF (aktualizováno 21.9.2022)
2. Hardware pro počítačovou grafiku

PDF ZIP(+ video) (aktualizováno 13.10.2023)

3. Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev PDF (aktualizováno 30.9.2022)
4. Rastrové algoritmy PDF (opraveno 24.10.2011)
5. Výpočetní geometrie PDF (opraveno 19.7.2023)
6. Transformace obrazu PDF ZIP(+ videa a warping demo) (opraveno 16.11.2012)
7. Ukládání a komprese obrazu PDF ZIP(+ demo vektorové kvantizace) (aktualizováno 7.11.2022)
8. Grafická uživatelská rozhraní PDF (aktualizováno 6.12.2016)
9. Tvorba vědeckých dokumentů PDF (aktualizováno a rozšířeno 17.2.2017)
10. Technologie digitální fotografie PDF není k dispozici online, musíte přijít na přednášku :-)
11. Multimediální technologie (prezentace studentů)

Prezantace k přednáškám PGR2 (letní semestr):

1. Úvod PDF (aktualizováno 12.2.2024)
2. Teorie Signálu
2a. Matematické pozadí
PDF (aktualizováno 4.1.2023)
PDF (28.1.2015)
3. Úvod do 3D PDF (doplněno 22.2.2012)
4. Křivky a plochy PDF (doplněno 5.3.2015)
5. Modelování pevných těles PDF (rozšířeno 12.3.2015)
6. Procedurální modelování PDF (aktualizováno 19.3.2015)
7. Geometrické transformace pomocí matic PDF (aktualizováno 2.4.2010)
8. Promítání PDF (aktualizováno 7.4.2020)
9. Řešení viditelnosti PDF (aktualizováno 7.4.2020)
10. Osvětlování a stínování PDF (aktualizováno a rozšířeno 7.4.2020)
11. Mapování textur PDF (aktualizováno 7.4.2020)
12. Raytracing PDF (aktualizováno 7.5.2015, drobně reorganizováno 11.5.2015)
13. Blender session

Blender 2.79b 64bit for Windows (ZIP)
Blender 2.79b 64bit for Linux (TAR.BZ2)
Blender 3.5.1 64bit for Windows (ZIP)
Blender 3.5.1 64bit for Linux (TAR.XZ)
PDF shrnutí klávesových zkratek a funkcí (aktualizováno 9.5.2023)
testovací příklady (aktualizováno 13.5.2016)

Další materiály