01BSEM Seminář k bakalářské práci

Obecné informace:

Informace aktuální v semestru: LS 2020 / 2021

Rozsah předmětu: 2z, 2kr

Seminář: Středa 9:30 - 11:10, místnost T-212

Aktuality: První prezentační blok proběhne 24. března 2021 od 9:30 (v době rozvrhované výuky). Do té doby se BSEM konat nebude. Pokud budete mít libovolné dotazy, jsem vám nadále k dispozici prostřednictvím e-mailu nebo MS-Teams.

COVID-19: Přednáška probíhá distančním způsobem přes MS Teams. Studenti, kteří dosud nebyli přidáni do týmu, se mohou připojit do týmu B202-01BSEM kliknutím na tento odkaz.

Podmínky pro udělení zápočtu:

 1. Účast na semináři (při distanční výuce v "rozumné míře").
 2. Ústní vystoupení před kolegy a prezentování předběžných výsledků rozpracované BP.
  • Přihlašování na jednotlivé termíny prezentací je možné prostřednictvím příslušných zápočtových termínů vypsaných v KOS. Na 1 termín se mohou zapsat nejvýše 4 studenti.
  • Zde je možné provést upload prezentací (PPT(X) nebo PDF) ... prosím o upload i přesto, že budete prezentovat ze svého počítače pomocí MS Teams

Seminář se bude konat ve dvou blocích. Obsahem prvního bloku na začátku semestru (cca 3 semináře) jsou

 • informace o formálních náležitostech při tvorbě BP, jejím odevzdání a obhajobě,
 • rady k psaní vědecké práce a k ústní prezentaci za pomoci připravených slidů,
 • přehled open source softwaru pro tvorbu vědeckých výstupů (články, prezentace, postery + tabulky, obrázky, grafy, schémata, vědecká vizualizace)

Během prvního bloku sestavíme harmonogram prezentací prací jednotlivých studentů. Tyto prezentace se budou konat v druhé polovině semestru. Délka každého vystoupení je cca 15-20 minut.


Odkazy:


Bonus - přípravy na SZZ od studentů:

Materiály neprošly žádnou kontrolou - použití je na vlastní nebezpečí ;-)

 • Matematická analýza a lineární algebra + Základy matematické statistiky (od Terezy Sivákové, AMSM, 2020): PDF (88 MB) / DJVU (6,5 MB)
 • Matematická analýza a lineární algebra (od Tomáše Jakubce, MM, 2018): ZIP
 • Matematická analýza a lineární algebra (od Tomáše Jakubce a Martina Kovandy - opravená verze 2020): ZIP
 • Základy matematické statistiky (poznámky z přednášek MAS a MIP bez důkazů od Martina Kovandy, AMSM, 2020): ZIP