Síň slávy (odstraněna)

Síň slávy není nadále veřejně přístupná, neboť nesplňuje podmínky GDPR pro manipulaci s osobními údaji. Není reálně možné zpětně vyžádat souhlas se zveřejněním práce od všech bývalých studentů. Další možností by bylo odstranit všechna jména a anonymizovat i všechny dokumenty, které byly ke stažení, ale to bohužel v současné době není v mých silách. Při odevzdávání prací možná požádám studenty o souhlas se zveřejněním, abych mohl začít budovat síň slávy znovu od začátku. Nejdřív ale musí být jasné, jak má takový souhlas vlastně vypadat. Žádné metodické informace k nakládání s osobními údaji studentů jsem od ČVUT zatím neobdržel.