Seminář k bakalářské práci - Často kladené dotazy (FAQ)

Q:

V jaké formě se nyní odevzdává BP?

A:

Od února 2023 se BP odevzdává pouze elektronicky ve formátu PDF, a to uploadem do systému KOS společně s vyplněním některých metadat (název, abstrakt a klíčová slova – vše česky i anglicky).


Q:

Když je součástí mé práce i zdrojový kód, pak co všechno je třeba odevzdávat? Návod k použití a spuštění, samotný kód a je-li třeba i pomocné nástroje jako třeba eclipse apod? Předem děkuji za odpověď.

A:

Povinně se odevzdává jen text práce (v PDF). V případě práce ve formě softwarového projektu je však vhodné (zejména oponentovi) zpřístupnit i kompletní a funkční výsledek, aby bylo možné si jej vyzkoušet, což lze provést pouze mimo KOS. Lze využít např. následujících možností

  • archiv se všemi doplňkovými materiály mít k dispozici na online úložišti
  • zřídit repozitář GITu (GitLab, GitHub apod.)
  • vytvořit vlastní webové stránky projektu, kde je možné si stáhnout příslušné soubory nebo přímo online vyzkoušet příslušné funkce

V samotném textu BP nezapomeňte upozornit čtenáře, že jsou k práci dostupné doplňkové materiály a uvést příslušnou webovou adresu či návod, jak se k nim dostat.
Podobný přístup lze zvolit i v případě, že jsou doplňkové materiály jiné než softwarové povahy, např. data z měření, výsledky počítačových simulací a jejich vyhodnocení apod. Tato praxe je stále běžnější i při publikování článků v odborných časopisech.


Q:

Mám jednu otázku ohledně podoby práce. Ze semináře si nepamatuji, zda práce musí být vytištěna jednostranně nebo oboustranně.

A:

Přesto, že nyní již práce v tištěné podobě nejsou k obhajobě vyžadovány, je vhodné formátovat soubor PDF tak, aby se vytisknout dal. BP do cca 50 stran vypadá lépe jako vytištěná jednostranně, protože jinak je to příliš tenký „sešítek“ a problém by mohl nastat při případném svazování do desek. BP nad cca 80 stran už je zase lepší tisknout a svázat dvoustranně, jinak je to zbytečně velká a těžká „bichle“. Nezapomeňte v LaTeXu správně zvolit typ dokumentu (one-sided, double-sided) a nastavit okraje.


Q:

V případě psaní BP ve slovenštině: co všechno je potřeba přeložit do češtiny? (název, obor, atd...)?

A:

Nazev prace by mel doslovne odpovidat nazvu v zadani. Podobne nazev oboru, zamereni by mel byt v CJ. Nicmene uz byly uspesne obhajeny i prace, kde vse bylo napsano slovensky...

 


Q:

Chtěl bych se zeptat, co vše je nutné udělat, abych mohl psát bakalářskou práci v anglickém jazyce. Tuším, že je třeba podat žádost na studijní oddělení. Nejsem si ovšem jist, zda nějaká obecná a stačí napsat krátce důvody.

A:

Postoj současného vedení fakulty je takový, že BP lze psát v češtině (resp. slovenštině) či angličtině a volba jazyka je čistě na studentovi (a školiteli). Žádné žádosti o psaní v AJ apod. není třeba podávat. Příslušná pravidla jsou součástí Zásad studia.


Q:

Dobry den, pisu bakalarskou praci v anglickem jazyce a rad bych se zeptal  v jakem jazyce mam psat formalni casti prace (uvodni strana, podekovani...).

A:

Dobrý den,

vzorové formátování práce v ČJ i AJ lze stáhnout zde.

POZN: Ve vzoru práce psané v AJ jsem změnil po konzultaci s katedrou jazyků označení práce z "Bachelor thesis" na "Bachelor's degree project". Doporučuji, aby tuto formulaci používali studenti všech oborů (tj. nejen APIN), kteří se rozhodli psát práci v AJ, aby byla zachována jednotná terminologie v rámci fakulty.


Q:

Chtel bych se zeptat, do ktere casti prace patri vymezeni moji prace v tymu (napr. cast dat, ktere jsem pouzil pri vypoctech jsem pripravoval ja a cast kolega).

A:

Co se tyce prace v tymu, muzete v uvodu uvest, ze jste pouzil nejake vystupy, ktere jsou soucasti sirsiho projektu, na kterem pracuje vice lidi. Melo by z toho byt ale jasne, ze vysledky teto bakalarky jsou jen vase prace (i kdyz BP napr. prispiva do nejakeho rozsahlejsiho projektu).


Q:

Co musím udělat, abych získal zápočet z předmětu Bakalářská práce 1 (01BPxx1)?

A:

Jak je uvedeno zde, v zimním semestru je zápočet z předmětu 01BPxx1 (kde "xx" se liší podle oboru) udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu. Zápočet uděluji já (Pavel Strachota) a rovněž se postarám o komunikaci se školiteli, takže nemusíte podnikat žádné administrativní kroky. Musíte "pouze" dostatečně pracovat na tématu BP už v průběhu zimního semestru.


Q:

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, jak mám postupovat, pokud bych potřeboval kvůli odjezdu na Erasmus příští semestr posunout datum státnic. Paní Masáková zmiňovala, že to nějak možné je, pokud se domluvím se všemi státnicujícími studenty z oboru. To jsem udělal (MINF) a eventuálně by s tím nikdo neměl problém. Má otázka tedy zní, co mám formálně udělat, abych o posunutí termínu mohl požádat a o kolik je možné státnice posunout. Cílová univerzita totiž doporučuje 18 srpna. To je předpokládám nesplnitelné, přesto by se mi to ale hodilo posunout alespoň o kus dále.

A:

Musíte si uvědomit, že nejde jen o vás studenty, ale je nutné sehnat i všechny členy komise a zajistit včasné doručení posudků školitelů a oponentů. Všichni tito zúčastnění (včetně paní sekretářky a pravděpodobně i mě) plánují na srpen dovolené a dlouho dopředu počítají s oficiálním termínem státnic vyhlášeným v časovém plánu akademického roku. Posunutí termínu SZZ mimo oficiálně vyhlášený rozsah XX.X-XX.X. proto považuji za zcela nemožné.

Budu se snažit, aby termín SZZ pro MINF byl co nejdříve v daném rozmezí, tj. pokud možno první týden v září. Ani to však nyní nemůžu slíbit.

Vyjádření vedoucího katedry:

Dobry den,

posunuti statnic nepovazuji za mozne  (a uz vubec ne o dva tydny) a nechci vytvaret zadny podobny precedens. Statnice povazuji za velmi vaznou zalezitost, kterou se uzavira studium, a nemyslim, ze je mozne libovolne hybat s predem danym pevnym obdobim pro statnice vymezenym kvuli v zasade nahodilym akcim jako je zahranicni cesta jednoho studenta. Naopak, je jenom zadouci, aby toto obdobi bylo stabilni Na druhe strane by v teto zalezitosti mohla projevit vstricnost treba prislusna hostujici universita.

S pozdravem, Pavel Stovicek


Q:

Chtel bych se prihlasit k SZZ a podle vyhlasky

https://edu.fjfi.cvut.cz/SZZ-BC-dokumenty/Vyhlaska_SO_08_09_10_2022.pdf

je treba, aby mi chybely krome studijnich povinnosti aktualniho semestru nejvyse 2 neuzavrene predmety z minulych semestru doporuceneho studijniho planu. Mne vsak chybi 3, ale myslim si, ze se mi podari vsechny studijni povinnosti do terminu uzavreni studia doplnit.

A:

Smyslem tohoto pravidla je zabránit hromadnému přihlašování studentů, kteří nemají šanci splnit své studijní povinnosti a následně by se od SZZ opět odhlašovali. Pokud jste si jistý/jistá, že šanci máte, kontaktujte proděkana pro studijní záležitosti, resp. přímo mě.


Q:

Při uzavření studia prý může chybět jedna zkouška, kterou stihnu složit v čase mezi uzavřením studia a SZZ (už si nepamatuji zdroj).

A:

To je fáma. Abyste mohl skládat statní zkoušku v (jistém termínu), musíte mít nejpozději (v příslušném termínu stanoveném harmonogramem akad. roku) uzavřené studium, tj. úspěšně ukončené všechny povinné předměty studijního plánu vašeho oboru a získaný dostatečný počet kreditů. Všechny výsledky musí být zapsány v systému KOS. Žádné výjimky uvedeného typu neexistují.


Q:

V zadání BP mám uvedeného konzultanta Dr. X. Y., který mi však ve skutečnosti s prací nepomáhal, jen mi poskytl data, která jsem zpracoval(a). Může být tento Dr. X.Y. oponentem mojí bakalářské práce?

A:

Bohužel NE, osoba uvedená v zadání BP jako školitel(ka) nebo konzultant(ka) nemůže zároveň vystupovat jako oponent(ka).


Q:

Nestihnu odevzdat BP v termínu nebo jsem již odevzdal, ale z jiných důvodů nemohu skládat SZZ v příslušném termínu. Je nutné nové zadání BP, kde bude uveden pozdější termín odevzdání?

A:

Platnost zadání je 2 roky. To znamená, že je-li např. na zadání uveden termín odevzdání 5. srpna 2024, lze BP s původním zadáním odevzdat nejpozději v srpnu 2025 a přihlásit se k SZZ v září 2025.

Po překročení ročního odkladu je již nutné požádat o nové zadání BP (třeba i se stejným obsahem, ale s novým datem odevzdání). Na titulní straně BP a v čestném prohlášení uvnitř BP se vždy uvede akademický rok, resp. datum skutečného odevzdání.

Jestliže student během psaní BP přestoupí do jiného studijního programu a/nebo specializace nebo ukončí neúspěšně studium a bude znovu přijat, bude potřebovat nové zadání BP bez ohledu na termín odevzdání.


Q:

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak postupovat v případě, kdy bych k termínu uzavření studia před SZZ na KM neměl uzavřeny všechny povinné předměty. Předpokládám, že bych v tomto případě nemohl absolvovat zářijový termín SZZ. Jaký by to však mělo vliv na možnost zápisu do navazujícího magisterského studia? Je pro něj podmínkou úspěšné absolvování SZZ? Pokud ano, znamená to nutnost prodloužení studia, nebo existuje možnost v září zapsat a absolvovat předměty z magisterského studia?

A:

Dobrý den,

1) Všechny studijní výsledky musí být včas zapsány do systému KOS (viz jiné otázky výše)

2) Pokud nesplníte do příslušného data všechny povinnosti dané Vaším studijním plánem, nemůžete samozřejmě skládat SZZ v září a zůstáváte v bakalářském studiu. Nelze se pochopitelně zapsat do navazujícího magisterského studia dříve, než úspěšně ukončíte studium bakalářské.

3) Oficiální pravidla pro uznávání předmětů jsou obsaženy v Zásadách studia. Zhruba řečeno, již v BC studiu si můžete zapsat předměty z 1. ročníku NMS až do výše 30 kreditů, které vám budou po jejich úspěšném absolvování v NMS uznány. Není možné si zapsat předmět Výzkumný úkol.

4) Pokud to zvádnete, můžete skládat SZZ v únorovém termínu. Na tento termín navazuje mimořádné kolo přijímacího řízení do NMS. Lze tedy nastoupit do NMS studia od února.

V BC studiu lze setrvat nejdéle 6 let, od začátku 5. akad. roku platíte poplatky.