01MAN Matematická analýza 1

Obecné informace:

Informace aktuální v semestru: ZS 2023 / 2024

Rozsah předmětu a způsob zakončení: 4+4z, 4kr po získání zápočtu (01MAN) + 4kr po složení zkoušky (samostatný předmět 01MANZ)

Přednášky:

  • Pondělí 10:00-11:40, místnost B-103
  • Čtvrtek 12:00-13:40, místnost B-103

Materiály:

Následující studijní materiály plně pokrývají látku probíranou na přednášce i cvičení a jsou zde k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF:

Pro úplnost dávám též k dispozici poznámky k přednáškám a cvičením z matematiky v rámci přípravného týdne (jde spíše o poznámky pro vyučující, nejde o klasický výklad).


Podmínky pro získání zápočtu z předmětu 01MAN:

  • dostatečná docházka na cvičení. Jsou povoleny 4 absence bez udání důvodu. Více než 4 absence je možné akceptovat po domluvě se cvičícím, a to pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
  • Získání celkem alespoň 25 bodů v součtu za následující aktivity v průběhu semestru:
    • 3 zápočtové testy - budou se psát společně v čase přednášek. Každý test obsahuje 3 příklady s obtížností odpovídající látce probírané na cvičení. Každý příklad bude ohodnocen 0-5 body, tj. za řešení každého testu lze získat až 15 bodů.
    • aktivita na cvičení (bezchybné nebo nápadité řešení příkladů u tabule, podnětné dotazy, vzorné vypracování explicitně zadaných domácích úkolů apod.). Každý student může za tyto aktivity v průběhu semestru získat až 10 bodů. O přidělení těchto bodů rozhoduje cvičící.

Termíny zápočtových testů:

Zápočtové testy se uskuteční v místnosti B-103 v době přednášek. Čas na vypracování testu je 45 minut.

Test č. Řádný termín Náhradní termín Vzorové zadání
1 pondělí 30. října 2023 od 10:00 pondělí 6. listopadu 2023 od 10:00 PDF
2 pondělí 4. prosince 2023 od 10:00 čtvrtek 14. prosince 2023 od 12:00 PDF
3 čtvrtek 4. ledna 2024 od 12:00 úterý 16. ledna 2024 od 9:45 v T-101 PDF

Pro studenty, kteří se z vážných důvodů nemohli dostavit na řádný termín, budou v průběhu semestru vypsány náhradní termíny. Na náhradní termín je nutné se přihlašovat pomocí systému KOS.

Žádné opravné zápočtové testy se nebudou konat.


Zkouška z předmětu 01MAN (01MANZ):

Zkoušku z předmětu Matematická analýza 1 studenti skládají v rámci samostatného předmětu s kódem 01MANZ. Toto opatření jim umožňuje získat 4 kredity již po udělení zápočtu z předmětu 01MAN.

Na termíny zkoušek z předmětu 01MANZ se studenti zapisují pomocí systému KOS. Termíny byly vypsány zatím ve zkouškovém období ZS 2023/24 vždy v úterý a v pátek. Zkouška začíná v tyto dny vždy v 9:15 a v 12:45 a koná se v místnosti T-101.

Další termíny budou vypsány v letním semestru dle potřeby.

Podmínkou k skládání zkoušky z předmětu 01MANZ je úspěšné získání zápočtu z předmětu 01MAN.

Průběh zkoušky:

První část zkoušky je písemný test, v němž se prověřují základní znalosti z teorie (znalost definic, vět a aplikace těchto znalostí v modelových situacích). Předmětem testu není počítání příkladů.

Test obsahuje 3 otázky z pevně daného seznamu, který je k dispozici zde. Odpověď na každou z nich je hodnocena 0-5 body.

Studenti, kteří v testu získají alespoň 8 bodů, postupují k druhé části zkoušky, která je ústní. Zkoušející v ní prověřuje studentovo porozumění látce, vč. důkazů tvrzení. Téma ústní části nemusí souviset s otázkami v testu.

Studenti, kteří v testu získají plný počet bodů, zkoušku složí nejhůře se známkou E, bez ohledu na průběh ústní části.


Kontakty na cvičící:

Kroužek č. Cvičící Kontakt CV1 CV2
1 prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. edita.pelantova@fjfi.cvut.cz ST 12:00 T-209 ČT 14:00 T-209
2 doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. severin.posta@fjfi.cvut.cz ST 10:00 T-211 PÁ 8:00 T-211
3 RNDr. Monika Balázsová, Ph.D. balazsova@math.cas.cz ST 12:00 T-212 ČT 14:00 T-301
4 Ing. Miroslav Kolář, Ph.D. Miroslav.Kolar@fjfi.cvut.cz PO 10:00 T-112 ČT 12:00 T-112
5 Ing. Antonie Brožová brozoant@fjfi.cvut.cz ÚT 14:00 B-114 ST 10:00 T-207
6 Ing. Jakub Kořenek korenjak@fjfi.cvut.cz ST 10:00 T-209 PÁ 10:00 T-209
7 Mgr. Maksym Dreval maksym.dreval@cvut.cz ÚT 14:00 T-207 ČT 14:00 T-211
8 Ing. Filip Moučka mouckfil@fjfi.cvut.cz PO 12:00 T-209 ČT 14:00 T-208
9 Ing. Rudolf Šmolka ruda.smolka@seznam.cz PO 12:00 T-212 ČT 14:00 T-212