Vítejte

Tyto stránky popisují moji odbornou činnost na katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze. Rovněž zde můžete nalézt podklady k předmětům, které na FJFI učím.

Jedná se o následující předměty:

  • Počítačová grafika (01POGR1, 01POGR2)
  • Bakalářský seminář (01BSEM)
  • Úvod do dynamiky kontinua (01DYK)
  • Cvičení z matematické analýzy B3 (01MAB3)
  • Cvičení z vybraných partií z matematiky (01VYMA) (zatím nezveřejněny žádné materiály)
  • Cvičení z diferenciálních rovnic (01DIFR) (zatím nezveřejněny žádné materiály)

Jednotlivá témata prosím vyberte pomocí menu nahoře.