01BSEM Seminář k bakalářské práci

Obecné informace:

Informace aktuální v semestru: LS 2021 / 2022

Rozsah předmětu: 2z, 2kr

Seminář: Pátek 13:30 - 15:10, místnost T-112

Aktuality: První prezentační blok proběhne 25. března 2022. Do té doby se BSEM konat nebude. Pokud budete mít libovolné dotazy, jsem vám nadále k dispozici prostřednictvím e-mailu nebo MS-Teams.

Podmínky pro udělení zápočtu:

  1. Účast na semináři (při distanční výuce v "rozumné míře").
  2. Ústní vystoupení před kolegy a prezentování předběžných výsledků rozpracované BP.

Rozpis prezentací najdete zde.


Seminář se bude konat ve dvou blocích. Obsahem prvního bloku na začátku semestru (cca 3 semináře) jsou

  • informace o formálních náležitostech při tvorbě BP, jejím odevzdání a obhajobě,
  • rady k psaní vědecké práce a k ústní prezentaci za pomoci připravených slidů,
  • přehled open source softwaru pro tvorbu vědeckých výstupů (články, prezentace, postery + tabulky, obrázky, grafy, schémata, vědecká vizualizace)

Během prvního bloku sestavíme harmonogram prezentací prací jednotlivých studentů. Tyto prezentace se budou konat v druhé polovině semestru. Délka každého vystoupení je cca 15-20 minut.


Odkazy:


Bonus - přípravy na SZZ od studentů:

Materiály neprošly žádnou kontrolou - použití je na vlastní nebezpečí ;-)

  • Matematická analýza a lineární algebra + Základy matematické statistiky (od Terezy Sivákové, AMSM, 2020): PDF (88 MB) / DJVU (6,5 MB)
  • Matematická analýza a lineární algebra (od Tomáše Jakubce, MM, 2018): ZIP
  • Matematická analýza a lineární algebra (od Tomáše Jakubce a Martina Kovandy - opravená verze 2020): ZIP
  • Základy matematické statistiky (poznámky z přednášek MAS a MIP bez důkazů od Martina Kovandy, AMSM, 2020): ZIP