Seminář k bakalářské práci

Obecné informace:

Informace aktuální v semestru: LS 2019 / 2020

Rozsah předmětu: 2z, 2kr

Seminář: Středa 9:30 - 11:10, místnost T-212

Aktuality: První seminář druhého (prezentačního) bloku se koná ??. dubna 2020.

Podmínky pro udělení zápočtu:

  1. Účast na semináři - povoleny jsou 2 absence.
  2. Ústní vystoupení před kolegy a prezentování předběžných výsledků rozpracované BP.

Seminář se bude konat ve dvou blocích. Obsahem prvního bloku na začátku semestru (cca 3 semináře) jsou

  • informace o formálních náležitostech při tvorbě BP, jejím odevzdání a obhajobě,
  • rady k psaní vědecké práce a k ústní prezentaci za pomoci připravených slidů,
  • přehled open source softwaru pro tvorbu vědeckých výstupů (články, prezentace, postery + tabulky, obrázky, grafy, schémata, vědecká vizualizace)

Během prvního bloku sestavíme harmonogram prezentací prací jednotlivých studentů. Tyto prezentace se budou konat v druhé polovině semestru. Délka každého vystoupení je cca 15-20 minut.


Odkazy:

Informace o SZZ a obhajobách na stránkách KM

Vzorové formátování bakalářské práce (aktualizováno pro akad. rok 2016/17, opraveny problémy s formátováním víceřádkového názvu práce)

pro inspiraci rovněž: Pokyny a vzorové formátování BP (dokument katedry softwarového inženýrství v ekonomii, 2007(!) )

Vzorový nadpis desek

Neformální popis náplně semináře zmiňuje ve zkratce většinu témat, která se probírají v prvním bloku semináře.

Často kladené dotazy (FAQ)


Bonus - přípravy na SZZ od studentů:

Materiály neprošly žádnou kontrolou - použití je na vlastní nebezpečí ;-)

  • Matematická analýza a lineární algebra + Základy matematické statistiky (od Terezy Sivákové, AMSM, 2020): PDF (88 MB) / DJVU (6,5 MB)