Seminář k bakalářské práci

Obecné informace:

Informace aktuální v semestru: LS 2018 / 2019

Rozsah předmětu: 2z, 2kr

Seminář: Středa 15:30 - 17:10, místnost T-101

Aktuality: První seminář druhého (prezentačního) bloku se koná 3. dubna 2019.

Podmínky pro udělení zápočtu:

  1. Účast na semináři - povoleny jsou 2 absence.
  2. Ústní vystoupení před kolegy a prezentování předběžných výsledků rozpracované BP.

Seminář se bude konat ve dvou blocích. Obsahem prvního bloku na začátku semestru (cca 3 semináře) jsou

  • informace o formálních náležitostech při tvorbě BP, jejím odevzdání a obhajobě,
  • rady k psaní vědecké práce a k ústní prezentaci za pomoci připravených slidů,
  • přehled open source softwaru pro tvorbu vědeckých výstupů (články, prezentace, postery + tabulky, obrázky, grafy, schémata, vědecká vizualizace)

Během prvního bloku sestavíme harmonogram prezentací prací jednotlivých studentů. Tyto prezentace se budou konat v druhé polovině semestru. Délka každého vystoupení je cca 15-20 minut.


Odkazy:

Informace o SZZ a obhajobách na stránkách KM

Vzorové formátování bakalářské práce (aktualizováno pro akad. rok 2016/17, opraveny problémy s formátováním víceřádkového názvu práce)

pro inspiraci rovněž: Pokyny a vzorové formátování BP (dokument katedry softwarového inženýrství v ekonomii, 2007(!) )

Vzorový nadpis desek

Neformální popis náplně semináře zmiňuje ve zkratce většinu témat, která se probírají v prvním bloku semináře.

Často kladené dotazy (FAQ)