Přednášky

Prezentace k přednáškám POGR1 (zimní semestr):

1. Úvod PDF (syllabus upraven 7.10.2015)
2. Hardware pro počítačovou grafiku PDF (aktualizováno 17.2.2017)
3. Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev PDF (aktualizováno 11.10.2013)
4. Rastrové algoritmy PDF (opraveno 24.10.2011)
5. Výpočetní geometrie PDF (opraveno 9.11.2012)
6. Transformace obrazu PDF ZIP(+ videa a warping demo) (opraveno 16.11.2012)
7. Ukládání a komprese obrazu PDF ZIP(+ demo vektorové kvantizace) (aktualizováno 22.1.2015)
8. Grafická uživatelská rozhraní PDF (aktualizováno 6.12.2016)
9. Tvorba vědeckých dokumentů PDF (aktualizováno a rozšířeno 17.2.2017)
10. Technologie digitální fotografie PDF není k dispozici online, musíte přijít na přednášku :-)
11. Multimediální technologie (prezentace studentů)

Prezantace k přednáškám POGR2 (letní semestr):

1. Úvod PDF (aktualizováno 19.2.2015)
2. Teorie Signálu
2a. Matematické pozadí
PDF (zcela přepracováno 28.1.2015, opraveno 19.2.)
PDF (28.1.2015)
3. Úvod do 3D PDF (doplněno 22.2.2012)
4. Křivky a plochy PDF (doplněno 5.3.2015)
5. Modelování pevných těles PDF (rozšířeno 12.3.2015)
6. Procedurální modelování PDF (aktualizováno 19.3.2015)
7. Geometrické transformace pomocí matic PDF (aktualizováno 2.4.2010)
8. Promítání PDF (opraveno 30.3.2011)
9. Řešení viditelnosti PDF (opraveno 11.4.2012)
10. Osvětlování a stínování PDF (opraveno 21.4.2010)
11. Mapování textur PDF (opraveno 28.4.2010)
12. Raytracing PDF (aktualizováno 7.5.2015, drobně reorganizováno 11.5.2015)
13. Blender session

Blender 2.74 32bit for Windows (ZIP)
PDF shrnutí klávesových zkratek a funkcí (aktualizováno 13.5.2016)
testovací příklady (aktualizováno 13.5.2016)