Literatura

Tištěná literatura

  • James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice in C (2nd Edition), Addison-Wesley Pub Co, 1995, ISBN: 0201848406
  • Tomas Moller, Eric Hanes, Real-Time Rendering (2nd Edition), A K Peters, 2002, ISBN: 1-56881-182-9
  • Andrew S. Glassner, An Introduction to Ray Tracing, Morgan Kaufmann Publishers, 1989, ISBN: 0-12-286160-4
  • Michael Cohen, John Wallace, Radiosity and Realistic Image Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers, 1993, ISBN: 0-12-178270-0
  • J. Žára, B. Beneš, P. Felkel, Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2005. ISBN: 80-251-0454-0
  • D. Martišek, Matematické principy grafických systémů, Littera, 2002
  • P. Prusinkiewicz, A. Lindenmayer: The Algorithmic Beauty of Plants. Springer-Verlag, 1990.

On-line žurnály

Vybrané užitečné a zajímavé články včetně přímých odkazů ke stažení jsou na samostatné stránce

Internetové články