Welcome

This site contains information and material regarding my scientific and teaching activities at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague.

Please note that the teaching part is only available in Czech and will NOT appear in the menu unless you switch to Czech using the link at the bottom left of this page.

COVID-19

Vzhledem k epidemii COVID-19 je od začátku ZS 2020/21 na ČVUT zavedena bezkontaktní výuka, zejména prostřednictvím MS Teams.

Potřebné odkazy a informace jsou doplněny k předmětům 01POGR12, 01MMDY a cvičení z 01MAB3.