Úvod do dynamiky kontinua

Záznam části experimentu s kukuřičným škrobem (Nenewtonovská kapalina) 17.4.2015 pod dohledem pana tajemníka: (video ke stažení, cca 350 MB)

Novinka: Záznam části experimentu s bramborovým škrobem 29.4.2016 (Nenewtonovská kapalina) bez dohledu pana tajemníka (video ke stažení, cca 820 MB)

Novinka: Afterparty po experimentu s bramborovým škrobem 29.4.2016 (Nenewtonovská kapalina) (video ke stažení, cca 180 MB)

Obecné informace:

Informace aktuální v semestru: LS 2017 / 2018

Rozsah předmětu: 2z, 2kr

Výuka:

Úterý 11:30 - 13:10, místnost T-301

Výjimky: -

Podmínky pro udělení zápočtu:

Účast na přednáškách - povoleny jsou 3 absence.